Εγκρίσεις

Εγκρίσεις – δελτία αναγνώρισης

 

Τα κράνη REEVU υπερκαλύπτουν τα περισσότερα διεθνή πρότυπα (INMETRO DOT AS/NZS 1698. 2006 S.A.B. K.S.) και την πιστοποίηση των Ηνωμένων Εθνών UN ECE-22-05. Η πιστοποίηση αυτή περιλαμβάνει εξαιρετικά απαιτητικές δοκιμές ασφάλειας. Το κράνος έχει υποβληθεί, σε δοκιμές ελαστικότητας και αντοχής σε χτύπημα, προσομοιώνοντας διαφορετικές προσκρούσεις σε διαφορετικές ταχύτητες. Γίνονται δοκιμές όπου μετρούνται η ισχύς και το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες ακόμα και στους -20 ° και +50 °, ή σε υγρές συνθήκες και μετά από παρατεταμένη έκθεση σε ακτίνες UV.